​ICON-S Essays: חיבורים במשפט הציבורי – חיבור מס' 1 לשנת 2022 | סימפוזיון בנושא שמרנות במשפט – חלק י"א | שמרנות רדיקלית ודוקטרינת התיקון החוקתי הלא־חוקתי / יניב רוזנאי

[דבר העורכת: מאמר זה מתפרסם במסגרת ICON-S Essays: חיבורים במשפט הציבורי. המאמר מתפרסם גם במסגרת סימפוזיון בנושא שמרנות במשפט, אשר כולל רשימות מאת (לפי סדר א"ב): יובל ארז, ד"ר אביעד בקשי, ד"ר שגיא ברמק, ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, פרופ' אלון הראל, פרופ' יצחק זמיר, פרופ' מנחם מאוטנר, פרופ' עידו פורת, פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' יניב... להמשיך לקרוא ←

בלוג בוורדפרס.קום. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑