​ICON-S Essays: חיבורים במשפט הציבורי – חיבור מס' 1 לשנת 2022 | סימפוזיון בנושא שמרנות במשפט – חלק י"א | שמרנות רדיקלית ודוקטרינת התיקון החוקתי הלא־חוקתי / יניב רוזנאי

[דבר העורכת: מאמר זה מתפרסם במסגרת ICON-S Essays: חיבורים במשפט הציבורי. המאמר מתפרסם גם במסגרת סימפוזיון בנושא שמרנות במשפט, אשר כולל רשימות מאת (לפי סדר א"ב): יובל ארז, ד"ר אביעד בקשי, ד"ר שגיא ברמק, ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, פרופ' אלון הראל, פרופ' יצחק זמיר, פרופ' מנחם מאוטנר, פרופ' עידו פורת, פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' יניב... להמשיך לקרוא ←

קרובים ונפרדים: על הפרדה גזעית בבתי ספר בעקבות עת"מ בראון נ' ראש עיריית תל אביב-יפו / תמי הראל בן שחר ושחף ינון*

מבוא הפרדה של ילדים על בסיס גזע היא אחת הדוגמאות הפרדיגמטיות ביותר להפליה פסולה. פסק הדין המונומנטלי של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין Brown v. Board קבע שהפרדה בחינוך מהווה, בהכרח, הפליה, גם אם השירות החינוכי והמשאבים החינוכיים לכאורה שווים, שכן הפרדה משדרת מסר של נחיתות הפוגעת בכבוד ובערך המוסרי השווה של כל בני האדם.[1]... להמשיך לקרוא ←

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑