אודות ועורכים

Photo by Itay Sisso

ICON-S-IL Blog הוא הבמה המקוונת של הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי (ICON). הוא משמש את החוקרים/ות חברי/ות האגודה וכן חוקרים/ות של המשפט הציבורי (במובנו הרחב) להחלפת רעיונות ולשיח, על ענייני השעה ועל מחקר המשפט הציבורי.

מייסד הסניף הישראלי של ICON-S: פרופ' משה כהן-אליה, נשיא, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

יושבי-ראש הסניף: פרופ' משה כהן-אליה, נשיא, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ופרופ' גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

המועצה האקדמית של הבלוג: פרופ' ישי בלנק, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' איל בנבנישתי, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' ארנה בן-נפתלי, המכללה למינהל; פרופ' רות גביזון, האוניברסיטה העברית; פרופ' יואב דותן, האוניברסיטה העברית; פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית; פרופ' רבקה ווייל, המרכז הבינתחומי הרצליה; פרופ' יוסף ויילר, אוניברסיטת NYU; פרופ' משה כהן-אליה, נשיא, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; פרופ' ברק מדינה, האוניברסיטה העברית; פרופ' עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; פרופ' אורן פרז, אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אמנון רייכמן, אוניברסיטת חיפה; פרופ' גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית

מערכת הבלוג: ד"ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר איתי בר-סימן-טוב, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, הקריה האקדמית אונו; ד"ר קרן וינשל (מרגל), האוניברסיטה העברית; ד"ר דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר חנה לרנר, אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה; ד"ר שוקי שגב, המכללה האקדמית נתניה; ד"ר אדם שנער, המרכז הבינתחומי הרצליה

עורכת הבלוג: בל יוסף, אוניברסיטת תל-אביב

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑