לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ט' | פיצול בין פרקליטות ציבורית לפרקליטות מדינה / איתן לבונטין

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ח' | לפצל או לא לפצל? לא זאת השאלה! עצמאי או לא עצמאי? זאת השאלה! / יחיאל (חיליק) גוטמן ומתן גוטמן

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ז' | לא רק "האם", אלא "מה" ו"איך": על הפיצול המוצע במוסד היועץ המשפטי לממשלה – ראיה הוליסטית של שיקולי אינטרס הציבור בהליכים הפליליים / יהודית קרפ

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ו' | פיצול משרת היועץ המשפטי / דניאל פרידמן

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ה' | יופיטר או פורטונה: על רפורמה חוקתית ביועמ"ש / גד ברזילי

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ד' | שיקולים נגד פיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה / יצחק זמיר

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ג' | פיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה / מרדכי (מוטה) קרמניצר

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק ב' | היועץ המשפטי לממשלה והפיקוח על התביעה הכללית / ברק מדינה

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

לפצל או לא לפצל? סימפוזיון בנושא ההצעה לרפורמה במוסד היועץ המשפטי לממשלה – חלק א' | לא לפיצול: דברים בעניין ההצעה לפצל בין היועץ המשפטי לממשלה לבין התובע הפלילי הראשי / אליקים רובינשטיין

[דבר העורכים: סימפוזיון זה, בעריכה משותפת של שני שניצר ויניב רוזנאי, עוסק בהצעה לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתו מתפרסמות רשימות מאת (לפי סדר א"ב): פרופ' גד ברזילי, עו"ד יחיאל גוטמן, ד"ר מתן גוטמן, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר איתן לבונטין, שר המשפטים (לשעבר) פרופ' דניאל פרידמן, פרופ'... להמשיך לקרוא ←

בעקבות בג"ץ ההפרדה המגדרית: בטלות עמומה? | חלק ב' / אמנון רייכמן

[דבר העורכת: רשימה זו היא חלק מסדרה נושאית – "בעקבות בג"ץ ההפרדה המגדרית באקדמיה". הרשימה מתפרסמת בשני חלקים – לחלקה הראשון של הרשימה, ראו כאן]. בחלק א' של רשימה זו[1] נותחו בקצרה עמדות השופטים שישבו בדין בפרשת ההפרדה המגדרית[2] באשר לסוגיית הסעד. מן הניתוח עולה כי בית המשפט אמנם הוציא, פה אחד, צו מוחלט, אולם... להמשיך לקרוא ←

בעקבות בג"ץ ההפרדה המגדרית: בטלות עמומה? | חלק א' / אמנון רייכמן

[דבר העורכת: רשימה זו היא חלק מסדרה נושאית – "בעקבות בג"ץ ההפרדה המגדרית באקדמיה". הרשימה מתפרסמת בשני חלקים – לחלקה השני של הרשימה, ראו כאן]. מבוא לאחרונה הכריע בית המשפט העליון, ברוב דעות (המשנה לנשיאה מלצר והשופטים הנדל ואלרון, אל מול דעתם החולקת של השופט פוגלמן והשופטת ברון), כי הפרדה בין תלמידים על בסיס מגדר... להמשיך לקרוא ←

קול קורא: עורכת משנה לבלוג ICON-S-IL

ICON-S-IL Blog מגייס עורכת משנה! אנו מזמינים משפטניות בעלות אוריינטציה אקדמית, שתחום עיסוקן העיקרי הוא המשפט הציבורי (בהגדרתו הרחבה), להגיש מועמדות לתפקיד עורכת משנה בבלוג ICON-S-IL Blog – הבמה המקוונת של הסניף הישראלי של האגודה הבין-לאומית למשפט ציבורי (ICON-S). ICON-S-IL Blog הוא הבלוג המוביל בתחום המשפט הציבורי בישראל, ורשימות המתפרסמות בו מאוזכרות בפסיקת בית המשפט... להמשיך לקרוא ←

שימוש לרעה בסמכות מכוננת – הצעה לסעד חוקתי אחר / שחר בן מאיר

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת במסגרת סדרה נושאית – ביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד.] "'התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?' [שאלה אליס] 'זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע,' אמר החתול". (לואיס קרול הרפתקאות אליס בארץ הפלאות 71 (רינה ליטוין מתרגמת 1997)) הקדמה משבר הקורונה ואיתו ממשלת החילופים הראשונה (הממשלה ה-35,... להמשיך לקרוא ←

על מקומם של האמפירי והנורמטיבי במשפט – מחשבות בעקבות רשימתה של נטע ברק-קורן ופסק הדין בעניין ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה / מנחם מאוטנר

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת במסגרת סדרה נושאית – בעקבות בג"ץ ההפרדה המגדרית באקדמיה]. ברשימה[1] שפרסמה בבלוג זה בעקבות פסק הדין בעניין ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה,[2]  נטע ברק-קורן כותבת שפסק הדין מסמן עלייה של זרם חדש במחקר החוקתי – מחקר חוקתי אמפירי. ברק-קורן רואה בפסק הדין בעניין ההפרדה נקודת ציון חשובה בעלייתו של הזרם האמור.... להמשיך לקרוא ←

המשפט הציבורי מתפשט למרחב המקוון: אנחנו עדיין לא בטוחים מה הוא אמור לעשות שם / אלעד גיל

בעידן שבו חלקים נרחבים מחיינו מתנהלים במרחב המקוון, במקביל ובהדרגה (ובניגוד למה שצפו חוקרי אינטרנט בשנים הראשונות להקמתו[1]), החלו גם ממשלות לגלות את הפוטנציאל הטמון במרחב הזה ובטכנולוגיות הנשענות עליו להשגת מטרותיהן. הפעילות הממשלתית במרחב המקוון מתפרשת כבר היום על קשת רחבה של תחומים וכוללת, בין היתר, אכיפת חוק, הספקה ואסדרה של הגנת סייבר לאומית,... להמשיך לקרוא ←

"אני, האח הגדול, יודע מה עשית בקיץ האחרון": על פסק הדין בעניין Big Brother Watch v. UK / עמיר כהנא

"אינך זוכר/ת? אל דאגה, אני, האח הגדול, יודע מה עשית בקיץ האחרון. אני יכול להזכיר לך היכן היית ביום מסוים ובשעה מסוימת, מה היה מסלול התנועה שלך, מי היו האנשים בקרבתך בתאריך, בשעה ובמקום מסוים בצירוף הפרטים על אודות אנשים אלה. לא, אין מדובר בסרט אימה אלא במציאות חיינו".[1] כך פתח השופט עמית את פסק... להמשיך לקרוא ←

בין פרשות קוונטינסקי ושפיר / חגי שלזינגר

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת במסגרת סדרה נושאית – ביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד.] פרשת שפיר[1] אינה הפעם הראשונה שנדון מושג השימוש לרעה בסמכות המכוננת,[2] אולם חידושה העיקרי הוא בניסיון לגבש דוקטרינה. פסקי הדין הקודמים הותירו מושג זה עמום ונתון לבחינת 'כל מקרה לגופו', וכעת מבקש בית המשפט לקבוע כללים סדורים באשר לתחולתו. ניסיון זה... להמשיך לקרוא ←

פסק הדין אודות ההפרדה המגדרית באקדמיה: לקראת משפט חוקתי אמפירי / נטע ברק-קורן

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת במסגרת סדרה נושאית – בעקבות בג"ץ ההפרדה המגדרית באקדמיה]. לפני כשלוש שנים, בתחילת 2018, נתקלתי במקרה בסקר שביצעה המל״ג על מנת לאמוד את עמדות האוכלוסייה החרדית ביחס ללימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית. כחוקרת שהתמחותה במחקר אמפירי של המשפט החוקתי, וכמי שחקרה לא מעט את החברה החרדית בשנים שקדמו לכך, שמחתי לגלות... להמשיך לקרוא ←

הפללת מרובה – לא הפללת! בעקבות הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התשפ"א-2021 / אביעד הכהן

אקדמות מילין הצעת חוק פרטית שהונחה לאחרונה על שולחן הכנסת ה-24 מבקשת לאסור על שידול קטינים לחזרה בתשובה.[1] לפי ההצעה, יתווסף לחוק העונשין, התשל"ז-1977 סעיף 367א שבו ייקבע לאמור: "המשדל קטין לחזור בתשובה או עושה פעולה אחרת, במישרין או בעקיפין, שיש בה להביא לידי חזרה בתשובה של קטין, שלא בנוכחות הוריו ובאישורם, באופן הפוגע בסמכות... להמשיך לקרוא ←

יש ירידה באמון הציבור במערכת המשפט, אבל עד כמה זה צריך להטריד אותנו? / אדם שנער

סוגיית אמון הציבור במערכת המשפט נמצאת בשיח הציבורי והמשפטי באופן תדיר.[1] היא מתעוררת כל שנה מחדש סביב פרסום מדד הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שעוקב אחר מידת האמון של הציבור ברשויות השלטון השונות, ומפציעה בהקשרים שונים מעת לעת. בין היתר, אחת הטענות המרכזיות כנגד המהפכה החוקתית וביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית היא שהן הביאו לירידה... להמשיך לקרוא ←

על "זכות העמידה" של הערת השוליים אצל גרבר / שחר בן מאיר

אהרן גרבר פרסם בדפים אלו מאמר תגובה[1] למאמרו של רון חריס[2] וכן לתמצית שלו שנתפרסמה כאן,[3] העוסקים בסוגיית השימוש בנרטיב מדומיין, לפי חריס, של מבקרי בית המשפט העליון, מהצד השמרני והימני של המפה הפוליטית. נראה כי לטענתו של גרבר אין המדובר בהכרח בנרטיב מדומיין ובכך הוא חולק על חריס. במסגרת תגובתו זו, מפנה אותנו גרבר... להמשיך לקרוא ←

דיבייט ICON-S – נצחיוּת חוקתית | חוקתיות היפותטית / ליאב אורגד

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת במסגרת סדרה נושאית – ביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד, וכן במסגרת דיבייט ICON-S. לרשימה הראשונה בדיבייט, מאת פרופ' ליאב אורגד, ראו כאן. לרשימתו העוקבת של פרופ' יניב רוזנאי, ראו כאן.] ברשימתי הקודמת במסגרת דיבייט זה טענתי כי הנצחת ערכים חוקתיים היא פרקטיקה שגויה מחמש סיבות: קונספטואלית, תיאורטית, משפטית, חינוכית ופוליטית.[1]... להמשיך לקרוא ←

ההבדל בין היסטוריה מגויסת ומחקר היסטורי (תשובה לתגובתו של אהרון גרבר) / רון חריס

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת כתשובה לרשימת תגובה של עו"ד אהרן גרבר על מאמרו של פרופ' רון חריס בכתב העת עיוני משפט ועל רשימתו העוקבת של פרופ' חריס בבלוג זה.] אני מודה לאהרון גרבר על הקריאה המעמיקה של מאמרי, על קידום הדיון החשוב ועל ההזדמנות שהוא נותן לי להבהרת טיעוניי.[1] בניגוד למיוחס לי אני לא... להמשיך לקרוא ←

על היסטוריה ומתודולוגיה: האם חולל ברק מהפכה והאם זה משנה? / אהרן גרבר

[דבר העורכת: רשימה זו מתפרסמת בהמשך לרשימה קודמת של פרופ' רון חריס. את תשובתו של פרופ' חריס לרשימה הנוכחית ניתן לקרוא כאן.] פרופ' רון חריס מתריע מפני נרטיב היסטורי מדומיין שמתפשט בעשור האחרון בקרב מבקרי בית המשפט העליון. במאמר מקיף שתמציתו פורסמה בבמה זאת הוא מאשים מבקרים "מהימין" בעיוות היסטורי שנועד לשרת את מאווייהם הפוליטיים.[1]... להמשיך לקרוא ←

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑